Over

Weerwerk is een collectief van syndicalisten, artsen en activisten die met u willen nadenken en handelen over gezondheid op de werkvloer. Waar komt de vloedgolf van burn-outs vandaan? Wat is dat precies, werkbaar werk? Hoe liggen de krachtsverhoudingen op de werkvloer? Deze en nog meer vragen willen we naar boven wroeten en een aanzet tot antwoorden uitbroeden. En vooral willen we een basis leggen om de strijd voor gezonde werkomstandigheden aan te zwengelen.
Het thema is actueel maar onderbelicht. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Najaar 2016 gaf Weerwerk het startschot met een debat in Gent en Antwerpen aansluitend op een filmvertoning: “Merci patron!”  van de Franse regisseur en activist François Ruffin, toont het leven van Jocelyn en Serge Klur.  De film is een reflectie over hoe een individuele worsteling tegen ontslag een collectieve strijd kan worden en lag mee aan de basis voor het succes van “Nuit debout” en de aanhoudende protesten tegen de hervorming van de arbeidswet in Frankrijk begin 2016. Na de voorstelling gingen syndicalisten, onderzoekers en activisten met elkaar in gesprek over de syndicale strijd, sociale bewegingen en academisch denktanken en hoe deze  met elkaar verbinden.

Sindsdien duikt Weerwerk op in opinieartikels, lezingen en en andere publicaties en bouwt het collectief aan bruggen met andere spelers rond het thema van gezondheid op het werk.

Weerwerk is onder meer Egmont Ruelens, Hafid Kaddouri, K.D.T., B.V., S.R., David Vanneste & Elly Van Reusel.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: